Valg af gravsted

Foto: Lars Johannesen

Der kan anvises kistegravsteder og urnegravsteder i forskellige udformninger med individuelle bestemmelser.

  • Traditionelt kistegravsted
  • Kistegravsted i græs
  • Traditionelt urnegravsted
  • Urnegravsted med specielle servitutter
  • Urnegravsted i græs
  • Anonym askefællersgrav

Fredningstid for kistegrave:  20 år  

Fredningstid for urnegrave: 10 år

Der er mulighed for forlængelse af fredningsperioden.                                                                                                 

Urnegravsteder, generelle retningslinjer

Urnegravsteder incl. hække anlægges og vedligeholdes af kirkegården.

I en urnegrav kan der nedsættes 2 urner.

Bunddækket skal være planter, jord eller perlesten i grålig farve.

Kunstige blomster, plast- eller andre kunstprodukter og elektrisk belysning er ikke tilladt.

Kistegravsteder, generelle retningslinjer

Gravsted kan anlægges af bruger eller kirkegården.

Alle hække plantes, vedligeholdes og fornys af kirkegården.

Gravstederne skal holdes fri for ukrudt. Kemisk bekæmpelse, ukrudtsdug eller lignende må ikke anvendes.

Kunstige blomste, plast- eller andre kunstprodukter og elektrisk belysning er ikke tilladt,

Pyntegenstande på gravsteder i græs er ikke tilladt.

Bunddækket skal være planter, jord eller perlesten i grålig farve.

Gravstedet kan vedligeholdes af bruger eller kirkegård.

Bemærk: Grave med fællesplantning anlægges og plejes af kirkegården.

Afvigelser fra generelle retningslinjer

Der vil i enkelte tilfælde være mulighed for særlige hensyn. Oplysninger herom kan fås på kirkekontoret.