Ejerforhold og bestyrelse:

Helsingør kirkegård ejes af de to kirker Skt. Olai og Sct. Mariæ og tjener som begravelsesplads for de fire bykirker i Helsingør.

Kirkegården ledes af en bestyrelse sammensat af 3 medlemmer fra hvert af de fire bysogne. Bestyrelsens forpligtelser er fastlagt i en forretningsorden, der kan læses i den vedhæftede fil til højre under vedtægter.

Bestyrelse:

Skt. Olai Sogn

Eva Tøjner Götke, Domprovst
Henrik Hey, næstformand
Herluf G. Madsen, kasserer

Sct. Mariæ Sogn

Sigurd V. Stubbergaard, sognepræst
Kirsten Madsen
Bjørn Standhart, Formand

Sthens Sogn

Karin Christiansen, sognepræst
Edel Riget
Ole Dahl Hansen

Vestervang Sogn

Troels Bak Stensgård, sognepræst
Margit Wiberg, kirkegårdsværge
Bent Thorning Bensen