Anonymt urnegravsted i Askefællesgraven

Foto: Bjørn Standhart

Begravelser i den "Anonyme Askefællesgrav" er omfattet af fuld diskretion. Der gives ikke mulighed for stedfæstelse af den aktuelle gravplads lige som der ikke meddeles pårørende, hvornår urnen er nedsat. Afskårne blomster og kranse bedes lagt på de dertil indrettede pladser.

Brugsretten for begravelser den "anonyme" Askefællesgrav kan ikke fornyes.

Urnegravsted i græs

Størrelse ca. 1,25 x 1,25 m.

Gravmindet skal være en granitplade med fint hugget eller brændt overflade, 50 cm bredt, 40 cm dybt og 10 cm højt. Inskriptionen skal være indhugget eller blæst. Stenen nedfældes i niveau med græsset.

Der må anbringes buketter i den nedgravede vase og én julekrans/pude på stenen. Derudover ingen beplantning, potteplanter eller lignende.

Urnegravsted med bag-og sidehæk

Gravstederne er omgivet af 30 cm høje side-og baghække af taks. Vedligeholdes af kirkegård.

Forkanten er en smal granitstribe.

Det enkelte gravsted er 1,25 x 1,15 m.

Gravmindet må maksimalt være 60 cm bredt, 60 cm dybt og 60 cm højt.

Beplantningen kan være små buske, maksimalt 50 cm høje, samt bunddække planter, stauder, løgvækster og sommerblomster. Hække skal være fri af beplantning. Til buketter kan der nedgraves vaser med låg

Urnegravsteder i fællesplantning med baghæk

Gravstederne er anlagt med en 50 cm høj taksbaghæk og afgrænses af en smal granitkant. Belantningen er anlagt som fælles bunddække. Plantearterne varierer fra række til række.

Det enkelte gravsted er 1,25 x 1,25 m.

Gravmindet må maksimalt være 60 cm bredt, 60 cm dybt og 60 cm højt.

Til buketter kan der nedgraves vaser med låg. Der må ikke lægges kranse, puder eller lignende i plantningen. I vintermånederne kan der f.eks. sættes stedsegrønne grene i vaserne