Traditionelle kistegravsteder

Foto: Bjørn Standhart

Størrelse 2,25 x 1,25 m.

Der kan vælges gravsted for 1-6 kistepladser.

Gravstedet er omgivet af hække som ejes og vedligeholdes af kirkegården.

Gravmindet må maksimalt være 90 cm højt.

Der må plantes dværgtræer, buske, stauder og løg på gravstedet, dog må de ikke være til gene for vedligeholdelse og hækkenes vækst. Plantehøjden maksimalt 120 cm.

Gravstedet kan vedligeholdes af bruger eller af kirkegården.

Kistegravsted i græs

Størrelse 2,25 x 1,25 m.

Gravmindet skal være granit og må maksimalt være 50 cm højt, 40 cm bredt og 10 cm dybt (liggesten) .

Der må anbringes buketter i den nedgravede vase og én julekrans/pude ved gravmindet.

Iøvrigt ingen beplantning, potteplanter eller lignende. Gravstedet vedligeholdes af kirkegården.