Foto: Lars Johannesen

Kirkegårdens beplantning og særligt kirkegårdens træer , er en væsentlig del i denne sammenhæng. Træerne styrker oplevelsen af området i forhold til omgivelserne, men beplantningens betydning for dem, der færdes på kirkegården, må ikke glemmes. Særlig fremhæver og forstærker træerne terrænformerne og understreger stedets skønhed. Det første mange nok lægger mærke til  er de store over 100 år gamle bøgetræer, der findes spredt over hele kirkegården.

Mange af de træarter man ser på kirkegården er slet ikke almindelige andre steder i landet, og især bøgens og egens hyppighed har sin egen historie. Omkring 1860-1880 blev det nemlig mode at skænke et blivende minde til en grav i stedet for blomster og kranse. Man gav et træ og hvad var mere naturlig end at give sjældne og kostbare træer. Derfor er der plantet hængebøge, blodbøge og andre ualmindelige træer. Blandt de spændende træet vi finder på kirkegården er. Kinesisk vandgran, Parasoltræ, Dværgmispel, Alm. figen, Hængeask, Alm. platan og mange andre.

Kilde: Bent Christiansen, Helsingør Kirkegård, Særtryk af Helsingør Kommunes Museers årbog 1989.