• Slideshow billede 0
  • Slideshow billede 3
  • Slideshow billede 2
  • Slideshow billede 1

Velkommen

Foto: Bjørn Standhart

Helsingør Kirkegårds historie går tilbage til 1500-tallet og lå oprindelig uden for Helsingør by. Arealet udgør  nu ca. 7 ha. svarende til ca. 20.000 gravpladser. I dag er dog kun ca. halvdelen af arealet i brug.

På en kirkegård der har eksisteret i så mange år har man naturligvis bestræbt sig på at tage vare på bevaringsværdige gravmonumenter frem til i dag. Disse monumenter afspejler, ud over det fine stenhuggerhåndværk, en væsentlig del af Helsingørs historie og forhåbentlig vil disse være af interesse for de kommende generationer.

Kirkegården har en parkagtig karakter med mange store gamle bøgetræer - både grønne og røde bøge. De ældste af disse er ca. 250 år gamle. For at sikre at der også i fremtiden findes store træer på kirkegården, plantes der næsten hvert år nye bøge-og egetræer.

En tur på kirkegården er ud over en vandring blandt slægt og venner, en botanisk vandring og kirkegården besøges hvert år af mange tusinde mennesker, der nyder dens flotte beliggenhed som en grøn "oase" midt i en travl havneby.

 

Nyt fra kirkegården

 Nye priser for 2018

De nye priser for ydelser fra Helsingør Kirkegård at nu opdateret og gældende pr. 1. januar 2018.

4. januar 2018

Helsingør Kirkegård har fået ny hjemmeside

Helsingør Kirkegård har fået ny hjemmeside. Siden er under stadig redigering og tilføjelse af information sker løbende. Du vil derfor kunne møde sider som endnu ikke er komplette, ligesom der til stadighed vil ske tilføjelser til eksisterende information.

Baggrunden for den nye hjemmeside er, at den teknologiske udvikling går stærkt og vi har derfor ønsket at skabe en platform, der kan tilgås af de mange forskellige medier der i dag anvendes for indhentning af information. Du vil således fremover at kunne tilgå indformation med forskellige typer browsere og medier, som tablets, smart phones og standard pc udstyr. Vi vil ligeledes løbende tilføje nyt billedmateriale i bedst mulig kvalitet med hjælp fra forskellige fotografer.

Vi håber du vil tage godt i mod vores nye hjemmeside og finde indholdet relevant og interessant. Vi modtager meget gerne kommentarer. Du kan anvende formularen under fanen kontakt.

3. januar 2018

Sten på anonym fællesgrav

Her i efteråret er der på kirkegårdsbestyrelsens foranledning blevet nedlagt en sten ved den anonyme fællesgrav. Inskriptionen er hentet fra sidste vers af Johannes Johansens smukke salme "Opstandne Herre, du vil gå med os til verdens ende." nr. 245 i DDS. Stenen er nedlagt i græsskråningen  i yderkanten af arealet.

2. januar 2018

Nye vedtægter for modtagelse, begravelser og bisættelser på Helsingør Kirkegård

Kirkegårdsbestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde den 21. november 2017 godkendt nye vedtægter for modtagelse, begravelser og bisættelser på Helsingør Kirkegård. Vedtægterne er trådt i kraft pr. 1. januar 2018. Du kan læse indholdet her:

Nye vedtægter for modtagelse, begravelser og bisættelser på Helsingør Kirkegård

30. december 2017