• Slideshow billede 0
  • Slideshow billede 3
  • Slideshow billede 2
  • Slideshow billede 1

Velkommen

Foto: Bjørn Standhart

Helsingør Kirkegårds historie går tilbage til 1500-tallet og lå oprindelig uden for Helsingør by. Arealet udgør  nu ca. 7 ha. svarende til ca. 20.000 gravpladser. I dag er dog kun ca. halvdelen af arealet i brug.

På en kirkegård der har eksisteret i så mange år har man naturligvis bestræbt sig på at tage vare på bevaringsværdige gravmonumenter frem til i dag. Disse monumenter afspejler, ud over det fine stenhuggerhåndværk, en væsentlig del af Helsingørs historie og forhåbentlig vil disse være af interesse for de kommende generationer.

Kirkegården har en parkagtig karakter med mange store gamle bøgetræer - både grønne og røde bøge. De ældste af disse er ca. 250 år gamle. For at sikre at der også i fremtiden findes store træer på kirkegården, plantes der næsten hvert år nye bøge-og egetræer.

En tur på kirkegården er ud over en vandring blandt slægt og venner, en botanisk vandring og kirkegården besøges hvert år af mange tusinde mennesker, der nyder dens flotte beliggenhed som en grøn "oase" midt i en travl havneby.

 

Nyt fra kirkegården

TV-Spot - Kirkegårdsvandring på Helsingør Kirkegård

TV-Spot har været på kirkegårdsvandring med Kjeld Christiansen og optaget en video, som vi har fået tilladelse til at vise her på siden som en appetitvækker for deltagelse i en af de kommende vandringer.

Se spot her: https://www.youtube.com/watch?v=9zEeIVinP9s

11. juni 2018

Kirkegårdsvandring 2018

Helsingør Kirkegård vil igen i 2018 arrangere gratis kirkegårdsvandring. Det er nødvendigt med tilmelding på tlf. 49210589. Kontoret er åbent på hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 13.00. Man kan også tilmelde sig pr. mail på  kontor@helkgd.dk  .

Der vil være plads til 20 personer, så tilmeldingen vil ske efter princippet "først til mølle".

Vi går følgende dage:  

Tirsdag d. 19. Juni

Tirsdag d. 28. August

Tirsdag d. 4. September

Alle ture starter ved kirkegårdens kontor Møllebakken 5, kl. 19.00. Til orientering vil der stadig være mulighed for gratis rundvisning for "lukkede" grupper, her skal man henvende sig på kontoret for nærmere aftale.

Med venlig hilsen Kjeld Christiansen, Helsingør Kirkegård

14. juni 2018

 Ændring af vedtægt for Modtagelser, begravelser og bisættelser på Helsingør Kirkegård 2018

Revision af Særlig vedtægt for modtagelser, begravelser og bisættelser på Helsingør Kirkegård er tilgængelig under fanen Bestyrelse og Vedtægter. Vedtægtsændringen vedrører kapeltiden kl. 10.00, der nu maksimalt må vare 15 minutter. Kan denne tid ikke overholdes må den efterfølgende tid reserveres.

14. februar 2018

Nye priser for 2018

De nye priser for ydelser fra Helsingør Kirkegård at nu opdateret og gældende pr. 1. januar 2018.

4. januar 2018