GreenStart Logotittel
STARTSIDEN | KONTOR | BESTYRELSEN - MØDER - RUNDVISNING - M.M| LINKS
fransk krigergrave

Se også VIDEOEN

Kirkegården generelt

( Web master Stig Jægerlund stig@jaegerlund.dk )


Denne vejledning til kirkegårdens besøgende er tænkt som en oplysning om gravstederne på helsingør kirkegård. Kirkegården er fælles kirkegård for Skt. Olai. , Sct. Mariæ, Vestervang og Sthens Sogne

Hornbæk Sogns menighedsråd og Helsingør Kirkegårdsbestyrelse har indgået aftale om ledelse og drift af Hornbæk Kirkegård. Aftalen omfatter daglige ledelse af kirkegårdens drift og administration, herunder salg-og administration af gravsteder, personaleadministration,  gartnerimæssige opgaver, indkøb m.m. Ledelsesopgaven varetages af kirkegårdslederen for Helsingør Kirkegård og koordineres med kirkeværgen for Hornbæk Sogn.

Kirkegården og Kapel ledes af en bestyrelse af folkevalgte og præster fra de fire sogne og udpeges i forbindelse med menighedsråds valg.

Kirkegårdens historie går tilbage til 1500-tallet og lå oprindelig uden for Helsingør by. Arealet udgør nu knap 7 ha. svarende til ca. 20.000 gravpladser. Der er dog for nærværende kun ca. halvdelen af arealet i brug.

Til kirkegården hører også Kapel. Indkørsel til kapelpladsen er på hjørnet af Møllebakken og Gurrevej.

Kirkegården er åben for besøgende hele døgnet. Kirkegårdskontoret er beliggende ved kapelpladsen på adressen Møllebakken 5

 

 

Foto sekvens af Helsingør Kirkegård

 

tegners
krakkort

Retur Til Top