HELSINGØR KIRKEGÅRD & KAPELKREMATORIUM LINKS

STARTSIDEN

Kontor
Bestyrelsen
Kapellet
Kistegrav
Kistegrav i græs
Urnegrav
Urnegrave i græs
Anonym Askefællesgrav
Kirkegårds Kort
Takster generelt
Kirkegårds takster
Renholdning
Legat gravsteder
Gravminder
Fotos af gravtyper
Fotos af Træer
Fotos af krigergrave

VIDEO

Top af siden

 

             Helsingør Kirkegårdskapel er tegnet af arkitekt Mads Drosted  i 1976
Kapellet benyttes til begravelser og bisættelser og kan benyttes af såvel medlemmer af Folkekirken som ikke medlemmer. Byens kirker kan ligeledes anvendes. Der vil altid være kapelbetjening til rådighed ved højtideligheder i kirkegårdskapellet.
Højtideligheder kan foregå mandag til fredag efter indhentet berammet tid Første handling kl. 10.00 og sidste kl. 14.00.samt lørdag med sidste handling når det er kistebegravelser kl.13.00 . I Kapelsalen er der siddepladser til 125 personer. Kapelsalens bagvæg er udsmykket af kunstneren Mogens Jørgensen. Der findes en mindre kapelsal med plads til 25 personer. Denne benyttes mest ved kiste modtagelse med følge.

Kontor: Møllebakken 5, 3000 Helsingør Telefon 49 21 05 89 , Telefax 49 21 09 01 Åbent mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00.